מהימנות עובדים ובדיקות פוליגרף

• ביצוע בדיקות מהימנות עובדים במגוון נושאים עפ"י דפוס העבודה - תשאול/חקירה ובדיקת פוליגרף ניתן לשלב גם מבדק אמינות ממוחשב כרצון הלקוח.

 

• בדיקות קבלה לעבודה - בדיקת עברו של המועמד במגוון שאלות על עברו התעסוקתי / פלילי. התייחסות לנורמות אישיותיות בעייתיות לארגון תוך פריסת רשת הגנה צפופה בהיבטים של :

      הסתרת טיפולים נפשיים שעבר, שימוש בסמים, עבירות פליליות,

      פיטורין/עזיבת מקום עבודה קודם בגלל עבירה, ריגול תעסוקתי, קשר לשוק    אפור, קשר  לגורמים עבריינים ו/או הימורים, ממליצים וכדו'.                                   

• בדיקות מהימנות תקופתיות - מן המפורסמות היא שעובד המתקבל למקום עבודה נחשף לפיתויים שונים עד כדי ביצוע עבריינות תעסוקתית.
הבדיקות נועדו לחשיפה אקראית וגילוי עבריינות, שלא הייתה ידועה כלל להנהלת החברה. עוסקות
בשאלות הנוגעות לעניין ביצוע עבירות פליליות, נוהליות במהלך העבודה השוטפת, ומשמשות לחשיפה  ולהרתעת עובדים מביצוע עבירות נוהליות, פליליות גניבת מידע וכד' במסגרת החברה.

• בדיקות בחשד לאירוע נקודתי - במקרים של חשד ספציפי או תלונה על עובד זה או אחר או עפ"י בקשת הלקוח  )כגון הונאה, גניבה, קבלה/מתן שוחד ,הטרדה מינית וכדו') .
כאמור אופי ודרך הפעילות הייחודית שלנו מאפשרת הגעה מדויקת יותר לחקר האמת ולממצאים חד-משמעיים.

ביצוע בדיקת המהימנות ע"י שני חוקרים מאפשר גמישות חקירתית, מניעת הטיות וראיה רחבה ואובייקטיבית יותר, ומעלה את תקפותה של בדיקת הפוליגרף.